Archiv  

Bayern
Saison 2019/20
22. Sep. 2019 - Vaterstetten
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Meister-Pokale
DWZ-Auswertung
Pokalgewinner
Statistiken
19. Okt. 2019 - Weiden/Opf.
Ergebnisse (extern)
20. Okt. 2019 - Lauf a.d.P.
Jugend-Pokal U8/U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugend-Pokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Meister-Pokale
Pokalgewinner
Statistiken
1. Dez. 2019 - Garching
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugend-Pokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
DWZ-Auswertung Gr. 1-19
DWZ-Auswertung Gr. 20
Meister-Pokale
DWZ-Auswertung
Pokalgewinner
Statistiken
Saison 2018/19
7. Okt. 2018 - Lauf a.d.Peg.
Jugendpokal
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
13. Okt 2018 - Burglengenfeld
Ergebnisse (extern)
16. Dez. 2018 - Vaterstetten
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
27. Jan. 2019 - Friedrichshofen
Jugendpokal U8/U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
16. Feb. 2019 - Markt Schwaben
Jugendpokal U8/U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
18. Mai 2019 - München
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
1. Juni 2019 - Kelheim
Ergebnisse (extern)
20. Juni 2019 - Bechhofen
Jugendpokal
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Anateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
22. Juni 2019 - Ingolstadt
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10/U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
7. Juli 2019 - Vaterstetten
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
21. Juli 2019 - Dorfen
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10/U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
DWZ-Auswertung
Pokalgewinner
Statistiken
Saison-Statistiken
Saison 2017/18
17. Sep. 2017 - Dorfen
Jugendpokal U8/U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
DWZ-Auswertung
Pokalgewinner
Statistiken
24. Sep. 2017 - Vaterstetten
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Photos
Presse
15. Okt. 2017 - Lauf a.d.Peg.
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Presse
21. Okt. 2017 - Burglengenfeld
Jugendpokal
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
DWZ-Auswertung
Pokalgewinner
Statistiken
Presse
12. Nov. 2017 - Postbauer-Heng
Jugendpokal U8/U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Presse
28. Jan. 2018 - Friedrichshofen
Jugendpokal U8/U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Presse
18. Feb. 2018 - Markt Schwaben
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
12. Mai 2018 - München
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Presse
2. Juni 2018 - Ingolstadt
Jugendpokal
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Presse
16. Juni 2018 - Vaterstetten
Jugendpokal U8/U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
15. Juli 2018 - Dorfen
Jugendpokal U8/U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
DWZ-Auswertung
Pokalgewinner
Statistiken
Saison-Statistiken
Saison 2016/17
17. Sep. 2016 - Ingolstadt
Jugendpokal
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Photos
Presse
25. Sep. 2016 - Vaterstetten
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Photos
06. Jan. 2017 - Garching
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Anateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
05. Feb. 2017 - Mkt. Schwaben
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Presse
28. Mai 2017 - München
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
17. Juni 2017 - Ingolstadt
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10/U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Anateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Presse
16. Juli 2017 - Vaterstetten
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Photos
Saison-Statistiken
Saison 2015/16
13. Dez. 2015 - Vaterstetten
Jugend-Pokal
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Anateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
06. Jan. 2016 - Garching
Jugend-Pokal
Ergebnisse
Tabelle
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Photos
14. Feb. 2016 - Mkt. Schwaben
Jugendpokal
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Anateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Photos
24. Apr. 2016 - München
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Anateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Photos
29. Mai 2016 - Vaterstetten
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Anateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Photos
Presse
02. Juli 2016 - Deisenhofen
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Anateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Photos
Presse
Saison-Statistiken
Saison 2014/15
14. Dez. 2014 - Vaterstetten
Jugendpokal
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
11./17. Jan. 2015 - München
Jugendpokal
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
03. Mai 2015 - Garching
Jugendpokal
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Pokalgewinner
20. Juni 2015 - Deisenhofen
Jugendpokal
Ergebnisse
Jugend-Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
19. Juli 2015 - Vaterstetten
Jugend-Pokal
Ergebnisse
Tabelle
Anateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Saison-Statistiken
Saison 2013/14
11./12. Jan. 2014 - München
Jugendpokal
Ergebnisse
Jugend-Tabelle
DWZ-Auswertung
10. Mai 2014 - Vaterstetten
Jugendpokal
Ergebnisse
Jugend-Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Saison-Statistiken
Nordhein-Westfalen
23. Juni 2019 - Bad Godesberg
Jugend-Pokal U8/U10
Ergebnisse
Tabelle
Jugendpokal U12
Ergebnisse
Tabelle
Anateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
10. Juni 2018 - Bad Godesberg
Jugendpokal U8
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Jugendpokal U10/U12
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
11. Juni 2017 - Bad Godesberg
Jugendpokal
Ergebnisse
Tabelle
DWZ-Auswertung
Amateur-Tabellen
Pokalgewinner
Statistiken
Presse
   

Login Form  

   

2. Godesberger Pokalturniere

10. Juni 2018

Amateur-Tabellen


Gruppe A (DWZ Ø 1517)
Pl.Teilnehmer/VereinDWZ1234Pkt.SoBe
1. Wouatong Nguebdob, Henock Landry
   SF Brett vor'm Kopp Duisburg
1594#1+13.04.00
2. Sauer, Tim
   Schachzentrum Bemerode
14720#1+2.02.50
3. Siepen, Ralf
   SV Neukirchen-Vluyn 1927
1503-0#11.00.50
4. Heidmann, Horst, Dr.
   Sfr. Freibauer Bad Breisig 01
14980-0#0.00.00

 

Gruppe B (DWZ Ø 1406)
Pl.Teilnehmer/VereinDWZ1234Pkt.SoBe
1. Birk, Wilfried Christoph
   1. SK Troisdorf
1412#½½12.02.50
2. Geitner, Alexander
   Brühler SK 1920
1388½#101.52.50
3. Lammerich, Guido
   Godesberger SK
1450½0#11.52.00
4. Jung, Melanie
   SG Niederkassel
1372010#1.01.50

 

Gruppe C (DWZ Ø 1339)
Pl.Teilnehmer/VereinDWZ1234Pkt.SoBe
1. Bolz, Jannis
   DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
1376#1113.03.00
2. Khanzadayev, Sabir
   SV Turm Sankt Augustin
(R)0#112.01.00
3. Borriss, Benjamin
   Schachgemeinschaft Siebengebirge
136300#11.00.00
4. Friedrich, Johannes
   SG Niederkassel
1279000#0.00.00

 

Gruppe D (DWZ Ø 1169)
Pl.Teilnehmer/VereinDWZ1234Pkt.SoBe
1. Azrak, Ramy
   - vereinslos -
-#½112.52.75
2. Albrecht, Philipp
   SF Brett vor'm Kopp Duisburg
1162½#011.51.75
2. Mader, Fabian
   VfR-SC Koblenz
118401#½1.51.75
4. Hartmann, Stefan
   SG Niederkassel
116000½#0.50.75

 

Gruppe E (DWZ Ø 1138)
Pl.Teilnehmer/VereinDWZ1234Pkt.SoBe
1. Kovalenko, David
   Düsseldorfer SV 1854
1148#11½2.53.25
2. Trunz, Tamila
   Godesberger SK
11190#112.01.50
3. Krumbein, Leif
   SG Niederkassel
114800#11.00.50
4. Illg, Sven
   - vereinslos -
-½00#0.51.25

 

Gruppe F (DWZ Ø 1118)
Pl.Teilnehmer/VereinDWZ1234Pkt.SoBe
1. Marcziter, Alex
   SG Porz
1111#1½12.52.75
2. Hartmann, Samuel
   SG Niederkassel
11280#112.01.50
3. Kanno, Clara Yumi
   SK Altenkirchen
1114½0#11.51.25
4. Karam, Omar
   - vereinslos -
-000#0.00.00

 

Gruppe G (DWZ Ø 1032)
Pl.Teilnehmer/VereinDWZ1234Pkt.SoBe
1. Bajracharya, Felix
   Schachgemeinschaft Siebengebirge
1088#1113.03.00
2. Bevanda, Mate
   SF Köln-Mülheim
-0#112.01.00
3. Bohry, Patrick
   SF Brett vor'm Kopp Duisburg
101000#11.00.00
4. Mag, Martina
   SF Köln-Müngersdorf 1935
999000#0.00.00

 

Gruppe H (DWZ Ø 1046)
Pl.Teilnehmer/VereinDWZ1234Pkt.SoBe
1. Scheidtmann, Kian
   SG Solingen
1074#½1½2.02.75
2. Kauschanski, Nicolas
   DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
1018½#011.52.00
2. Neu, Martin
   SG Niederkassel
-01#½1.52.00
4. Borriss, Hannah
   - vereinslos -
-½0½#1.01.75

 

Gruppe I (DWZ Ø 1021)
Pl.Teilnehmer/VereinDWZ1234Pkt.SoBe
1. Scholte, Christoph
   - vereinslos -
-#11½2.53.25
2. Kliffken, Christian
   - vereinslos -
-0#112.01.50
3. Hofmann, Diego
   Düsseldorfer SV 1854
-00#11.00.50
4. Wieszniewski, Thorsten
   Vereinigung Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn
1021½00#0.51.25